Jeřáb oskeruše

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Sorbus domestica Zkratka: EPPOCode: SOUDO Země původu: jižní Evropa Alternativní názvy: Oskeruše domácí jarabina oskorušová Service tree, True service tree, Whitty pear, ceque aiprouer, sorbier commun Adelesche σόρβος ήμερος solveira рябина крупноплодная acerello Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 770 kg/m3 Suchý: 640 kg/m3 Pružnost a pevnost:…

Smrk sitka

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Picea sitchensis Zkratka: EPPOCode: PIESI Země původu: západní pobřeží Severní Ameriky Alternativní názvy: smrek sitkanský Sitka spruce Sitka Spur Coast west spruce Coast spruce Tideland Spruce Yellow spruce Western spruce Silver spruce Menzies’ spruce épicéa de Sitka Sitka-Fichte abete di Sitka ель ситхинская pícea de Sitka Vlastnosti: Váha:…

Cypřišek Lawsonův

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Chamaecyparis lawsoniana Zkratka: EPPOCode: CHCLA  Země původu: Severní Amerika Alternativní názvy: Port-Orford cedar Lawson’s cypress cyprès de Lawson feingliedrige Weißzeder cipresso di Lawson ヒノキ cedro-do-oregón кипарисовик Лавсона cedro de Porto Orford Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 470 kg/m3 Suchý: 390 kg/m3 Pružnost a pevnost: pevné Tvrdost:…

Ořechovec pekan (Hikory)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Carya illinoinensis Zkratka: PE (HIC) EPPOCode: CYAIL Země původu: jih Severní Ameriky Alternativní názvy: Ořechovec pekanový Pecan Hikory 美国山核桃 pecannooteboom caryer pécanier noce di pecan пекан обыкновенный nogal pecanero Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 740 kg/m3 Suchý: 600 kg/m3 Pružnost a pevnost: hrubě zrnité, křehké Tvrdost:…

Jedle vznešená

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Abies procera Zkratka: JDV EPPOCode: ABIPR Země původu: severozápadní část USA Alternativní názvy: larch (obchodní jméno pro dřevo) Christmastree Noble fir sapin noble amerikanische Edeltanne abete bianco americano пихта высокорослая abeto azul del Oregón Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 420 kg/m3 Suchý: 370 kg/m3 Pružnost a…

Bříza pýřitá

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Betula pubescens Zkratka: BRP EPPOCode: BETPB  Země původu: severní Evropa, Island, severní Asie Alternativní názvy: breza biela, breza plstnatá, breza pýrita pravá Downy birch, White birch, Mountain birch, European white birch, hairy birch, moor birch bouleau pubescent behaarte Birke σημύδα χνοώδης betulla pelosa bétula-portuguesa, vidoeiro-português берёза пушистая aliso…

Okoume

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Aucoumea klaineana Zkratka: OKU EPPOCode: AUMKL Země původu: Střední Afrika (především Gabon) Alternativní názvy: Gabon, Angouma, Combogala, Mofoumou, Gaboon mahogony acajou du Gabon Gabun-Mahagonibaum mogano del Gabon Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 430 kg/m3 Suchý: 350 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: Štípatelnost: Trvanlivost: slabá Výhřevnost: Poznámky: Vzorky:…

Javor klen

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Acer pseudoplatanus Zkratka: KL EPPOCode: ACRPP Země původu:  Střední Evropa, Západní Asie Alternativní názvy Javor horský Sycamore maple, False plane-tree, Great maple, Scottish maple, Mock-plane, Sycamore, Celtic maple assarot, faux platane Ahorn, echter Bergahorn acero bianco bôrdo клён белый arce blanco Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 570…

Vrba jíva

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Salix caprea Zkratka: JIV EPPOCode: SAXCP  Země původu: Evropa, severni Asie, Japonsko. Alternativní názvy: Jíva vŕba rakyta goat willow, pussy willow, great sallow, palm willow bonnade, civette, marsaule, saule des chèvres Palmweide salcio delle capre salgueiro-cabuxo бредина sauce cabruno Vlastnosti: Váha: Poraženo: 760 kg/m3 Naschlý: 630 kg/m3 Vyschlý:…