Ořešák popelavý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Juglans cinerea Zkratka: EPPOCode: IUGCI Země původu: východ USA Alternativní názvy: orech popolavý Butternut, White walnut noyer cendré Butternußbaum noce cenerino орех серый nogal americano Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 435 kg/m3 Suchý: 360 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: měkké Štípatelnost: Trvanlivost: dobře odolává hnilobě Výhřevnost:…

Šácholan velkolistý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Magnolia macrophylla Zkratka: EPPOCode: MAGMA Země původu: jihovýchod USA Alternativní názvy: bigleaf magnolia, cowcumber magnolia magnolia à grandes feuilles großblättrige Magnolie magnolia a grandi foglie Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý:  kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: tvrdé Štípatelnost: Trvanlivost: Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem)…

Pabuk (Bukovec)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Nothofagus obliqua Zkratka: EPPOCode: NOFOB Země původu: jižní polokoule Alternativní názvy: Patagonian oak, Roble beech, Hualle nothofagus oblique Pellin-Scheinbuche faggio australe нотофагус косой coyán Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý: 560 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: Štípatelnost: Trvanlivost: dobrá Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem)…

Kašťa bělavá (Sasafras)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Sassafras albidum Zkratka: EPPOCode: SSAAL Země původu:  východní oblasti USA Alternativní názvy: Sasafras lékařský, Kušťa White Sassafras, Red Sassafras, Silky Sassafras, common sassafras gombo filé, laurier sassafras Fenchelholzbaum sassafrasso comune Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 495 kg/m3 Suchý: 420 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: tvrdé Štípatelnost:…

Trnka obecná

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Prunus spinosa Zkratka: EPPOCode: PRNSN Země původu: Evropa, západní Asie, severovýchodní Afrika Alternativní názvy: Slivoň trnka trnka obyčajná Blackthorn, Sloe 黑刺李 argossaym, buisson noir Schlehdorn prugnolo abrunheiro arañonero Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý:  kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: velmi tvrdé Štípatelnost: Trvanlivost: Výhřevnost: hoří…

Vrba černá

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Salix nigra Zkratka: EPPOCode: SAXNI Země původu: východní oblasti Severní Ameriky Alternativní názvy: Black willow saule noir d’Amérique amerikanische Schwarzweide, dunkle Weide salice nero d’America Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 415 kg/m3 Suchý: 360 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: měkké Štípatelnost: Trvanlivost: slabá Výhřevnost: Poznámky: Vzorky:…

Topol hrubolistý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Populus grandidentata Zkratka: EPPOCode: POPGR Země původu: východ Severní Ameriky Alternativní názvy: bigtooth aspen, Large-tooth, American aspen, White poplar tremble à feuilles largement dentées großzahnblättrige Zitterpappel тополь крупнозубчатый Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 435 kg/m3 Suchý: 360 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: měkké Štípatelnost: špatná Trvanlivost:…

Vrba pětimužná

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Salix pentandra Zkratka: EPPOCode: SAXPE  Země původu: severní Evropa, severní Asie Alternativní názvy: vŕba päťtyčinková 五蕊柳 bay willow, Laurel willow, bay-leaved willow saule laurier, saule odorant Bitterweide salice laurino ива пятитычинковая sauce de cinco estambres Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý: 360 kg/m3 Pružnost a…

Dub srpovitý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Quercus falcata Zkratka: EPPOCode: QUEFC Země původu: jihovýchod USA Alternativní názvy: southern red oak, Spanish red oak sichelblättrige Eiche encina roja Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 675 kg/m3 Suchý: 520 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: tvrdé Štípatelnost: Trvanlivost: malá Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem) Řez…

Dub černý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Quercus nigra Zkratka: EPPOCode: QUENI Země původu: jihovýchodní oblasti USA Alternativní názvy: water oak, spotted oak, duck oak, punk oak, orange oak, possum oak chêne d’eau Mooreiche quercia nero Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 725 kg/m3 Suchý: 570 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: tvrdé Štípatelnost: Trvanlivost:…