Kalina tušalaj

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Viburnum lantana Zkratka: EPPOCode: VIBLA  Země původu: střední, jižní a západní Evropa, severozápadní Afrika a jihozápadní Asie Alternativní názvy: kalina siripútková mealy guelder rose, wayfaring tree, wayfarer auborne, crève-chien Kandelweiche antana горд, гордовина цельнолистная barbadejo Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý: 723 kg/m3 Pružnost a…

Svída obecná

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Cornus (Swida) sanguinea Zkratka: EPPOCode: CRWSA Země původu: Evropa, po Írán a Kavkaz Alternativní názvy: Svída krvavá Common dogwood Bloodtwig dogwood Dogberry Bloody twig Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý: 680 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: Štípatelnost: Trvanlivost: Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem) Řez…

Cypřišek Lawsonův

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Chamaecyparis lawsoniana Zkratka: EPPOCode: CHCLA  Země původu: Severní Amerika Alternativní názvy: Port-Orford cedar Lawson’s cypress cyprès de Lawson feingliedrige Weißzeder cipresso di Lawson ヒノキ cedro-do-oregón кипарисовик Лавсона cedro de Porto Orford Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 470 kg/m3 Suchý: 390 kg/m3 Pružnost a pevnost: pevné Tvrdost:…