532 způsobů využívání dřeva v historii i současnosti.