Azadirachta indická (Neem)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Azadirachta indica  Zkratka: EPPOCode: MEIAD  Země původu: Myanmar Alternativní názvy: neem margousier Niembaum lilás-da-Índia, sicómoro-bastardo ниим Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 830 kg/m3 Suchý:  kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: Štípatelnost: Trvanlivost: odolné proti hnilobě i poškození hmyzem Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem) Řez tangentiální (tětivou)…

Dub sametový

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Quercus velutina Zkratka: EPPOCode: QUEVE  Země původu: východní oblasti USA Alternativní názvy: sort-eg black oak, dyer’s oak, eastern black oak chêne des teinturiers, chêne noir Färbereiche quercia dei tintori carvalho-negro дуб красильный encina tintorea Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 715-740 kg/m3 Suchý: 560 kg/m3 Pružnost a pevnost:…

Štítosemenka (Kabračkovec)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Aspidosperma polyneuron Zkratka: EPPOCode: ASOPO Země původu: Latinska Amerika Alternativní názvy: Peroba Rosa Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 750 kg/m3 Suchý: 650 kg/m3 Pružnost a pevnost: pevné Tvrdost: tvrdé Štípatelnost: Trvanlivost: Výhřevnost: Poznámky: Vzorky: Řez radiální (poloměrem) Řez tangentiální (tětivou); foto: Wikipedia Řez transversální (příčný)  …

Dub letní (křemelák)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Quercus robur Zkratka: DB EPPOCode: QUERO Země původu: Evropa, Malá Asie, Kavkaz a v některých lokalitách severní Afriky. Poddruh: dub letní slavonský Binomické jméno: Quercus robur L.f. slavonica Zkratka: DBS Alternativní názvy: křemelák Eiche european oak, Pedunculate oak, French oak, English oak europees eiken farnic hrast luznjak, hrast poletni dab…