Olše červená

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Alnus rubra Zkratka: EPPOCode: ALURB  Země původu: Severní Amerika Alternativní názvy: Red alder, Oregon alder aulne d’Orégon Oregon-Erle ontano rosso amieiro-vermelho ольха красная aliso colorado Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 450 kg/m3 Suchý: 370 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: měkké Štípatelnost: Trvanlivost: velmi slabá Výhřevnost: (používá…