Cypřiš

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Cupressus Zkratka: EPPOCode: 1CVBG  Země původu: Severní Amerika Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 400 kg/m3 Suchý:  kg/m3 Pružnost a pevnost: pevné Tvrdost: tvrdé Štípatelnost: snadná Trvanlivost: velmi trvanlivé v suchu i vodě (staré zdroje uvádí „téměř nezničitelné“) Výhřevnost: Vzorky: Řez radiální (poloměrem) Řez tangentiální (tětivou) Řez transversální…

Ořešák královský

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Juglans regia Zkratka: OR Země původu: Balkán, Přední a Centrální Asie Alternativní názvy: ořešák vlašský ořech Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 660 kg/m3 Suchý: 590 kg/m3 Pružnost a pevnost: málá Tvrdost: tvrdý Štípatelnost: snadná Trvanlivost: velmi trvanlivé Výhřevnost: Vzorky: Řez radiální (poloměrem); foto mendelu.cz Řez tangentiální (tětivou);…

Líska obecná

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Corylus avellana Zkratka: EPPOCode: CYLAV Země původu: Evropa, Asie Alternativní názvy: lieska obyčajná European hazelnut, Hazel, Common filbert, Hazelnut, Filbert, Cobnut, European filbert avelinier, avelinier commun gemeine Haselnuß φουντουκιά avellano comune avelaneira-comum лесной орех abellanera Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý:  kg/m3 Suchý: 526 kg/m3 Pružnost a…

Tis červený

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Taxus baccata Zkratka: TS EPPOCode: TAXBA  Země původu: Evropa, Malá Asie, Zakavkazí Alternativní názvy: tis obecný tis obyčajný European yew English yew if commun Beereneibe teixo tejo común yaygın porsuk Vlastnosti: Váha: Poraženo:  kg/m3 Naschlý:  kg/m3 Vyschlý: 670 kg/m3 Suchý: 551 kg/m3 Pružnost a pevnost: tuhé, pružné, houževnaté…

Akát (trnovník akát)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Robinia pseudacacia Zkratka: AK EPPOCode: ROBPS Země původu:  Mexiko, Severní Amerika Alternativní názvy: akát bílý Black locust false acacia 刺槐 robinier faux-acacia gemeine Scheinakazie robinia pseudacacia ニセアカシア acácia-bastarda робиния ложно-акация yalancı akasya Vlastnosti: Váha: Poraženo: 980 kg/m3 Naschlý: 770 kg/m3 Vyschlý: 740 kg/m3 Suchý: 730 kg/m3 Pružnost a pevnost:…

Borovice lesní (sosna)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Pinus sylvestris Zkratka: BO EPPOCode: PIUSI  Země původu: Evropa a severní Asie Alternativní názvy: borovice obecná sosna Föhre, Forche, Gemeine Kiefer, Europäische Kiefer, Rotkiefer, Sandkiefer, Weißkiefer pin commun pine, redwood pino silvestre europees grenen furu bor rdeči bor obićni sosna pospolita erdeifenyö Scots pine Scotch pine 欧洲赤松 sapin…

Modřín opadavý

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Larix decidua Zkratka: MD EPPOCode: LAXDE Země původu:  pohoří střední Evropy – Alpy a Karpaty Alternativní názvy: modřín evropský modřín obecný Smrekovec opadavý Pinus larix Abies larix Lärche, Gemeine Lärche mélèze d´ Europe european larch larice lariks lärk ariš evropsky macesen evropsky modrzeš alerce de Europa vörösfenyö 欧洲落叶松 Vlastnosti:…

Jedle bělokorá

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Abies alba Zkratka: JD EPPOCode: ABIAL Země původu: Evropa Alternativní názvy: Silver fir sapin argenté Silbertanne abete bianco пихта белая abeto del pirineo abeto-branco Vlastnosti: Váha: Poraženo: 820 kg/m3 Naschlý: 700 kg/m3 Vyschlý: 580 kg/m3 Suchý: 440 kg/m3 Pružnost a pevnost: velmi pružné, málo ohebné Tvrdost: velmi měkká…

Vrba bílá

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Salix alba Zkratka: VR Země původu: po celém světě, největší rozšíření v mírném až subarktickém pásmu Evropy a Severní Ameriky Alternativní názvy: White willow Vlastnosti: Váha: Poraženo: 760 kg/m3 Naschlý: 630 kg/m3 Vyschlý: 510 kg/m3 Suchý: 385 kg/m3 Pružnost a pevnost: Tvrdost: velmi měkká Štípatelnost: Trvanlivost: malá Výhřevnost: Poznámky:…

Topol bílý (linda)

Využití (historie i současnost)  ↑ Binomické jméno: Populus alba Zkratka: TP Země původu:  jižní Evropa, Malá a Střední Asie Alternativní názvy: White poplar Abele Silver poplar Silverleaf poplar Vlastnosti: Váha: Poraženo: 760 kg/m3 Naschlý: 630 kg/m3 Vyschlý: 510 kg/m3 Suchý: 385 kg/m3 Pružnost a pevnost: křehké Tvrdost: velmi měkký Štípatelnost: Trvanlivost: malá Výhřevnost: 6500 MJ/m3…